قازىرگى ورنىڭىز:باس بەت  »  ٴتىل جانە اۋدارما
تىزىمدىك قاتارى ۋاقىتقا قاراي كورىلىم بويىنشا باعا بويىنشا
جالپى0تال قازىرگى:1/1بەت باس بەت الدىڭعى 1 كەيىنگى سوڭعى 
ٴتىل جانە اۋدارما
جالپىاپتااي
بەكەت تانىسترعان ٴتىل جانە اۋدارما

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتىنا ءتان!

copyright 2018 京ICP备14027709号-2